Podmínky služby

Prodejní podmínky

Následující obchodní podmínky se vztahují na všechny nákupy provedené kupujícím za produkty nabízené k prodeji prodávajícím. Přečtěte si je prosím pozorně a nepokračujte v procesu nákupu, pokud nesouhlasíte s obchodními podmínkami.

1. Definice

Prodávající je společnost SleepRight (Europe) Limited, dále jen „nás“ nebo „my“ nebo „náš“
Kupující dále jen „vy“ nebo „prodejce“
Produkty nabízené k prodeji znamenají produkty popsané na této webové stránce, ve znění čas od času upraveného, ​​dále jen „produkt“ nebo „produkty“
"Použitý" znamená otevření výrobku zabaleného ve fólii nebo plomby prokazatelně proti porušení.

2 Ceny a platby

Ceny za Produkty budou popsány na této webové stránce a mohou se časem změnit bez upozornění. Úvěrové podmínky nejsou přijatelné, pokud se s námi předem výslovně nedohodneme

3. Přijetí objednávky

Jakmile zadáte svou objednávku, bude předmětem jejího přijetí z naší strany. Jakékoli automatické přijetí objednávky, kterou obdržíte e-mailem, neznamená přijetí vaší objednávky z naší strany. Přijetí proběhne, když vám odešleme Produkty. Pokud vaši objednávku nepřijmeme, vrátíme vám celou vámi zaplacenou kupní cenu.

4. Expedice

Ve většině případů vaši objednávku odešleme z našeho skladu ve Spojeném království ve stejný den po obdržení objednávky. Může však trvat až 3 dny, než budeme moci vaši objednávku odeslat.

5. Dodání

5.1 Doručení bude obvykle probíhat standardní službou Royal Mail nebo jinými urychlenými službami, které požadujete během procesu objednávky. Pokud by doručení objednávky trvalo déle než 28 dnů od přijetí objednávky, máte právo objednávku zrušit a získat plnou náhradu.

5.2 Jakmile odešleme vaši objednávku, budete požádáni o přijetí objednávky a možná ji budete muset podepsat. V případě, že nemůžete obdržet svou objednávku nebo ji podepsat v přiměřené době, Royal Mail nebo jiný doručovatel nám může objednávku vrátit. V takovém případě se vás pokusíme kontaktovat a domluvit se na alternativním doručení. Pokud vás nemůžeme kontaktovat nebo se nemůžeme dohodnout na alternativním způsobu doručení, vrátíme vám kupní cenu sníženou o náklady na doručení, které jsme již vynaložili.

5.3 V případě, že přijmeme objednávku na dodání do země mimo Spojené království, je vaší odpovědností seznámit se s celními formalitami a dovozními postupy pro dovoz do této země. Neneseme odpovědnost za žádné dovozní daně, cla nebo jiné poplatky splatné při dovozu ani za zpoždění způsobená problémy s dovozem.

6 Vhodnost produktů

Souhlasem s těmito podmínkami potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli Produktovým informacím na této webové stránce, včetně částí týkajících se vhodnosti Produktů.

7. Balení

Vaši objednávku můžeme odeslat v obalu produktu, který se liší od toho, který je zobrazen na našich webových stránkách. Výrobek však odpovídá popisu.

8 Závazky

8. 1 Neneseme vůči vám odpovědnost za jakékoli selhání nebo zpoždění při plnění našich závazků vůči vám, které jsou způsobeny činy nebo událostmi mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně, ale nejen, válečných činů, průmyslových sporů, požárů, povodně, bouře a národní mimořádné události, a pokud se tak opozdí, máme nárok na přiměřené prodloužení doby pro splnění našich povinností.

8.2 V žádném případě neneseme odpovědnost za přímé, nepřímé nebo následné ztráty, které vám vzniknou z jakéhokoli důvodu souvisejícího s poskytováním nebo používáním Produktů. Naší maximální odpovědností vůči vám bude náhradní cena za dodané produkty.

9. Právo na zrušení

Doufáme, že jste s produkty zakoupenými u nás spokojeni, ale pokud byste si to z jakéhokoli důvodu rozmysleli, můžete svou objednávku zrušit do 21 dnů od obdržení produktů. Poznámka: Pečlivě zkontrolujte produkt, abyste se ujistili, že splňuje vaše potřeby. Pokud byl produkt použit, má se za to, že jste produkt přijali a nebude vám poskytnuta žádná náhrada. Pokyny k vrácení nám prosím zavolejte nebo pošlete e-mail. Produkty zaslané zpět k nám by měly být pokud možno v původním obalu a měly by obsahovat vaše jméno a číslo objednávky. Do 10 dnů od obdržení vrácených produktů vám vrátíme celou kupní cenu, kterou jste zaplatili. (Kromě nákladů na balné a poštovné za odchozí doručení a zpětné poštovné, které vám vznikly). Poznámka: Nemůžeme zpracovat zrušené objednávky, pokud jste u vrácených produktů neuvedli číslo pro vrácení. Nic v těchto podmínkách neovlivní vaše zákonná práva.

10. Záruka

Garantujeme, že námi dodané produkty budou nové a bez závad. Nahradíme nebo vrátíme vámi zaplacenou kupní cenu jakéhokoli vadného produktu podle vašeho výběru.

11. Oddělitelnost

Pokud bude některé ustanovení smlouvy z jakéhokoli důvodu shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení zrušeno a zbývající ustanovení této smlouvy budou nadále plně platná a účinná, jako by smlouva byla uzavřena s neplatným nezákonným nebo nevymahatelným ustanovením. vyloučeno.

12. Právo a jurisdikce

Smlouva bude považována za smlouvu uzavřenou v Anglii a podle anglického práva a bude podléhat výlučné jurisdikci anglických soudů, kterým se vy i my tímto předkládáme.

září 2018