Zásady ochrany osobních údajů

SleepRight (Europe) Limited se zavazuje respektovat a chránit vaše soukromí a shromažďuje a zpracovává a uchovává osobní údaje o vás zákonným, spravedlivým a transparentním způsobem v souladu s obecnými nařízeními o ochraně osobních údajů Spojeného království (UK GDPR).


Pro vaše pohodlí jsme stanovili druh informací, které shromažďujeme, a konkrétně osobní údaje, které o vás shromažďujeme, a jak je zpracováváme a uchováváme.

  1. Definice

1.1 Správcem údajů pro účely GDPR je společnost SleepRight (Europe) Limited, s registračním číslem společnosti ve Spojeném království 5995912. Jsme registrováni u britského úřadu Information Commissioners Office; Registrační číslo: Z9782908. Naše sídlo je 22 Coxheath Road, Church Crookham, Fleet, Hampshire GU52 6QJ („naše“, „my“ nebo „nás“).

1.2 „osobními údaji“ se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby;

1.3 „zpracováním“ se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať již automatizovanými prostředky či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace , použití, zveřejnění přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním, zarovnáním nebo kombinací, omezením, vymazáním nebo zničením;

  1. Údaje, které nejsou osobními údaji

Při běžném podnikání shromažďujeme informace, které neobsahují osobní údaje a neslouží k identifikaci konkrétní osoby. Můžeme například shromažďovat informace, jako jsou údaje o návštěvnosti webových stránek, IP adresy a údaje o poloze, které se používají v souhrnné podobě k lepšímu pochopení demografických údajů našich zákazníků a vzorců procházení webových stránek. Můžete se rozhodnout odhlásit se z tohoto shromažďování údajů při návštěvě našich webových stránek tím, že ve svém prohlížeči zakážete soubory cookie nebo se odhlásíte pomocí speciální možnosti na našich webových stránkách, pokud je k dispozici.

  1. Osobní údaje

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme v následujících situacích;

3.1 Abychom vám mohli poskytovat předprodejní služby, jako je odpovídání na dotazy k produktům a technické dotazy. Tyto osobní údaje můžeme shromažďovat pomocí online formulářů nebo v reakci na telefon nebo jiné způsoby komunikace. Pokud nám poskytnete osobní údaje, bereme to jako oprávnění vám odpovědět. Tyto osobní údaje budeme uchovávat pouze po minimální dobu nezbytnou k zodpovězení vašich otázek a předpokládaných právních kroků, které mohou vyplynout z našich rad nebo kroků.

3.2 Během procesu nákupu za účelem poskytnutí vámi požadovaného zboží a služeb. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat a uchovávat po omezenou dobu nezbytnou k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby a dodržovat další předpisy.

3.3 Platební údaje jsou běžně spravovány naším zabezpečeným zpracovatelem plateb třetí strany a my nevidíme ani nemáme přístup k údajům o vaší kreditní kartě. Pokud shromažďujeme informace o kreditní kartě, použijeme je pouze pro účely transakce a nebudeme je uchovávat.

3.4 Abychom vám mohli poskytovat poprodejní podporu jako náš zákazník nebo podle potřeby jako zástupci výrobce produktu. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat a uchovávat po minimální dobu nezbytnou k uspokojení vašich požadavků nebo předpokládaných právních kroků, které mohou vyplynout z našich rad nebo kroků.

3.5 Abychom vás informovali o aktualizacích produktů, nových produktech nebo jiných marketingových aktivitách. Obvykle budeme komunikovat prostřednictvím e-mailového zpravodaje, pokud jste nám k tomu dali konkrétní souhlas.

  1. Úložiště osobních údajů

Naše internetové servery jsou umístěny ve Spojeném království a osobní údaje se nepřesouvají mimo EU. Vaše dohoda se společností vydávající kreditní karty používanou k platbě a zpracovatelem plateb však může podléhat samostatným dohodám s vámi, které jim umožňují uchovávat a přenášet vaše osobní údaje mimo EU.

  1. Vaše práva

5.1 Máte právo nás požádat, abychom nezpracovávali vaše osobní údaje pro marketingové účely. Obvykle vás budeme informovat (před shromážděním vašich údajů), zda zamýšlíme použít vaše údaje pro takové účely nebo pokud máme v úmyslu zpřístupnit vaše informace jakékoli třetí straně pro takové účely. Své právo zabránit takovému zpracování můžete uplatnit zaškrtnutím určitých políček ve formulářích, které používáme ke shromažďování vašich údajů. Právo můžete také kdykoli uplatnit tak, že nás kontaktujete na adresu poštou na naši registrovanou adresu nebo e-mailem na info@sleepright.eu

5.2 Máte právo požadovat podrobnosti o osobních údajích, které o vás uchováváme, nebo požadovat úpravu či odstranění osobních údajů. Tyto informace obvykle poskytneme na požádání do 28 dnů od žádosti. Za zpracování žádostí se neúčtují žádné administrativní poplatky, ale za určitých okolností si můžeme účtovat přiměřený administrativní poplatek, který nám zaplatíte za poskytování této služby. Kontaktujte prosím info@sleepright.eu.

  1. Ochrana osobních údajů Aktualizace

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit. Jakékoli změny se zobrazí online a vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás kontaktovali, abychom vás informovali, pokud jste nám k tomu dali souhlas.

července 2023